Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů – dodávka a instalace dieselagregátu - opakování


Kategorie

Energie
Energie ->  Ostatní
Energie ->  Elektřina a plyn

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je výměna dvou záložních zdrojů za 1x motorgenerátor (dieselagregát) pro potřeby zálohovaného napájení stávající nemocnice ve Strakonicích. Záložní zdroj bude sloužit pro zálohování důležitých odběrů pro případ výpadku základní napájecí sítě. Jedná se zejména o požární techniku, DO, ZIS obvody a VDO. V prostoru strojovny bude na místě původního DA osazen jeden nový motorgenerátor s elektrickým záložním výkonem 900 kVA / 720 kW.
V Nemocnici Strakonice, a.s. po dobu rekonstrukce musí být zajištěno záložní připojení „zvenku na fasádě“ funkčním a odzkoušeným zdrojem o stejném výkonu jako je stávající DA.
Předmětem veřejné zakázky je také záruční servis blíže specifikován v článku X. Smlouvy o dílo.
V rámci prokázání splnění předmětu plnění požaduje zadavatel jako součást nabídky technickou specifikaci účastníkem nabízeného dieselagregátu. Nabízený předmět plnění musí splňovat garantované parametry stanovené v příloze SoD číslo 5.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou veškeré dodávky, práce, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v Projektové dokumentace a výkazu výměr a dalších částech zadávacích podmínek této veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 21.08.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.