Veřená zakázka

Zabezpečení a posílení síťové infrastruktury

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
IT ->  SW a Informační systémy
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
32420000-3 - Síťová zařízení,
32424000-1 - Síťová infrastruktura,
32427000-2 - Síťové systém,
48710000-8 - Balík programů pro zálohování a obnovu dat,
48732000-8 - Balík programů pro zabezpečení dat
Popis:

Předmětem zakázky je dodávka infrastrukturního HW a SW pro celkové zabezpečení a posílení síťové infrastruktury TSE spol. s r.o.:
1/ Implementace SW pro řízení přístupu ke zdrojům do počítačové sítě LAN pro zaměstnance, dodavatele a hosty v kabelové, bezdrátové a VPN infrastruktuře společnosti TSE spol. s r.o.
2/ Rozšíření stávajícího SW pro monitoring sítě LAN o centrální zpracování a ukládání logů.
3/ Doplnění stávajícího firewallu sítě LAN o další zařízení s cílem zabezpečit režim vysoké dostupnosti
„High availibility“.
4/ Dodávka nezbytného HW a implementace SW pro vybudování centrálního zálohovacího systému dat.
5/ Dodávka páteřního aktivního prvku pro posílení propustnosti datové sítě LAN.

Součástí dodávky je implementace a konfigurace dodaného vybavení, proškolení obsluhy (administrátorů) zadavatele a poskytování záručního servisu dodaného řešení.

Předmět zakázky je detailně vymezen zadávacími podmínkami zveřejněnými na profilu zadavatele.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.07.2022