Veřená zakázka

WC pro veřejnost (typový kontejner) obec Železný Brod, ulice Vaněčkova

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavba WC pro veřejnost (typový kontejner) včetně zpevněné plochy a kanalizační přípojky obec Železný Brod, ulice Vaněčkova dle položkového rozpočtu. Kontejner bude umístěn na pozemku parc. č. 75/1 ve vzdálenosti 2,0 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 74/1 na kterém se nachází objekt č.p. 738 a v nejmenší vzdálenost 3,7 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 74/6. Kontejner o rozměrech 3,0 x 2,45 m a výšce 2,6 m je vybaven WC pro ženy (umyvadlo + WC mísa), WC pro muže (umyvadlo, pisoár + WC mísa) jedná se o zkompletovaný výrobek s opláštěnou ocelovou konstrukcí. Kontejner bude osazen na betonových pásech. Ke kontejneru bude instalován přívod elektrického vedení a zásobování vodou. Obojí bude z objektu č.p. 18 po pozemku parc.č. 75/1. Rovněž bude zbudována kanalizační splašková přípojka, která bude umístěna na pozemku parc.č. 75/1 . Na přívod vody i kanalizaci budou provedeny tlakové zkoušky. Barva kontejneru bude specifikována při podpisu smlouvy. Vchody do záchodů budou opatřeny mincovním automatem pro otevírání dveří.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.04.2021