Veřená zakázka

Vzdělávací prvky pro NC, IS a SEV Správy NP Šumava

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
37000000-8 - Hudební nástroje, sportovní zboží, hry, hračky, materiál pro řemeslné a umělecké práce a příslušenství
Popis:

Veřejná zakázka není dle § 35 ZZVZ dělena na části. S ohledem na skutečnost, že je veřejná zakázka realizována v rámci 2 projektů financovaných ze Státního fondu životního prostředí, je zakázka pouze z praktických důvodů dělena na část A a část B. Předmětem plnění je pořízení vzdělávacích prvků pro návštěvnická centra, informační střediska a střediska environmentální výchovy Správy NP Šumava. Část A Předmětem části A je pořízení těchto vzdělávacích prvků: - Venkovní vzdělávací prvky (tématické pulty s frotáží) - Modely živočichů - Rozšíření stávajících expozic (puzzle, raznice, interaktivní panel) Konkrétní specifikace jednotlivých položek předmětu plnění včetně obecných požadavků je uvedena v Příloze 2a – „Podrobná specifikace díla_projekt 152“. Tato část veřejné zakázky je realizována a spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR v rámci projektu č. 152 „Nové expoziční prvky v návštěvnických centrech a informačních střediscích Správy NP Šumava“ – registrační číslo: 1200500041 Část B Předmětem části B je pořízení těchto vzdělávacích prvků: - Puzzle dle tématiky - Frotáže (téma dřeviny a stopy) - Raznice (téma savci, ptáci, houby a listy) Konkrétní specifikace jednotlivých položek předmětu plnění včetně obecných požadavků je uvedena v Příloze 2b – „Podrobná specifikace díla_projekt 153“. Tato část veřejné zakázky je realizována a spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR v rámci projektu č. 153 s názvem „Soutěže a specifické vzdělávací programy v Národním parku Šumava“ (registrační číslo: 1200500018)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.01.2022