Veřená zakázka

VZ19/2021 - Strategický výzkum značky 2021

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
73110000-6 - Výzkum
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace strategického výzkumu značky - posluchači rádií z hlediska struktury potřeb a emocí - pozice Českého rozhlasu a jeho hlavních stanic v konkurenčním prostředí. Požadovaná metoda realizace je kombinovaný kvantitativní a kvalitativní výzkum online.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.950.000,00 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota smlouvy o dílo vzešlé z této veřejné zakázky činí 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.08.2021