Veřená zakázka

VZ Měřín – Dodávka a montáž workoutového hřiště

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45212210-1 - Výstavba jednoúčelových sportovních zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž sestavy workoutového hřiště v areálu Vojenské zotavovny Měřín na pozemku parc. č. 1298/1 v k. ú. Blaženice; podrobnosti plnění veřejné zakázky vymezuje: - smluvní vzor, který je jako příloha č. 1 připojen k výzvě k podání nabídky; - technická specifikace, která je přílohou č. 1 smluvního vzoru; - zákres umístění workoutového hřiště, který je přílohou č. 2 smluvního vzoru; - soupis prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 3 smluvního vzoru; - informace o pozemku, které jsou obsaženy v příloze č. 2 výzvy k podání nabídky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.03.2023