Veřená zakázka

VZ 95.21 Hydroizolace soklů obvodového zdiva bytových domů Jubilejní 26, 28, 30, 30A, 32, 34, 40, 44, 46

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Hydroizolace soklů obvodového zdiva bytových domů Jubilejní 26, 28, 30, 30A, 32, 34, 40, 44, 46“ spočívající v sanaci objektů Jubilejní 26, 28, 30, 30A, 32, 34, 40, 44, 46 v Ostravě - Hrabůvce. Účelem je zmírnění dopadu šíření zemní vlhkosti v soklové části zdiva a nadzemních konstrukce. Projekt toto řeší systémem pasívní hydroizolace – drenážováním spodní části objektu. Po obvodu objektu bude proveden systém drenáží, které budou zaústěny do vsakovacích šachet. Na podzemní části soklové části bude provedena nopová folie, ukončená perforovanou provětrávací lištou nad úrovní okapového chodníku. Kolem objektů budou provedeny nové okapové chodníky. Vše dle projektové dokumentace zpracované Ing. Martinem Lampou, IČO: 018 63 118, v 05/2020.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.01.2022