Veřená zakázka

VZ 91.21 Dodávka kancelářského nábytku v roce 2022-2023

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Nábytek
Nábytek ->  Kancelářský
CPV kódy:
39130000-2 - Kancelářský nábytek
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky kancelářského nábytku podle potřeby zadavatele na základě úpravy právních vztahů smluvních stran rámcové kupní smlouvy.

Předpokládané požadované množství položek (vč. jejich technické specifikace), které mají být dodavatelem dodány na základě požadavků zadavatele, je uvedeno v Příloze č. 1 této výzvy.
Plnění rámcové kupní smlouvy není podmíněno jakýmkoli minimálním odběrem, zadavatel bude na základě rámcové kupní smlouvy objednávat konkrétně definovaný kancelářský nábytek vzhledem ke svým aktuálním a skutečným potřebám formou dílčích plnění vždy na základě konkrétní písemné objednávky zadavatele.
Dodávky budou kupujícímu dodávány v průběhu období ode dne účinnosti smlouvy do vyčerpání finančního limitu do 900.000,00 Kč bez DPH nebo do uplynutí doby do 31. 12. 2023 podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.11.2021