Veřená zakázka

VZ 84.23 Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem této veřejné zakázky na průběžné zajišťování neodkladné drobné údržby instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, např.:
- opravy netěsností rozvodů vody a topení;
- opravy, popř. výměny odpadních stoupaček v instalačních šachticích (dále jen „IŠ“);
- opravy, popř. výměny stoupaček SV, TUV, cirkulací;
- opravy, popř. výměny bytových rozvodů vody, uzávěrů SV a TUV v IŠ;
- pročištění popř. výměny přípojek ležaté a svislé kanalizace;
- opravy vnitřních střešních svodů;
- opravy rozvodů ÚT, prasklých topných článků v bytě nebo společných prostorách domu, popř. jejich výměny, opravy popř. výměny ventilů ÚT, kompenzátorů; apod.;
- výměny drobných zařizovacích předmětů (např.: vodovodní baterie, sanitárního zařízení, kuch. pracovní desky, dřez, apod.);
- součinnost s dodavatelem tepla např. při: vypouštění vody ze systému, proplachů domovních rozvodů teplé vody, odstavení topného systému z důvodu provedení havarijní opravy apod.
Podrobněji viz výzva k podání nabídky.

Lhůtu plnění díla stanovuje zadavatel na celý rozsah předmětu díla, a to od 1.1.2024 do 31.12.2024 nebo do dosažení maximální výše celkového plnění smlouvy 4,5 mil. Kč bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.11.2023