Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

VZ 39.20 Zpracování projektové dokumentace „Chodníky na ulicích Na Obecní, Markova a u kruhového objezdu Horní v městském obvodu Ostrava-Jih


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
V rámci veřejné zakázky bude zpracována projektová dokumentace (PD) na: vybudování nového chodníku na ul. Na Obecní od plánovaného nového parkoviště směrem k domu na ul. Veverkova 1. Při zpracování PD je potřeba koordinace s již zpracovanou PD parkoviště pro návaznost nového parkoviště s chodníky. V úseku podél nového chodníku bude navrženo veřejné osvětlení (VO) dle podmínek správce VO spol. Ostravské komunikace a.s. Součástí zbudování nového chodníku bude oprava stávajícího chodníku (viz příloha Situace_umístění chodníku).
Vybudování nového chodníku na ul. Markova bude provedeno od stávajícího chodníku ze směru od OC IKEA k ul. Markova mezi domy č.p. 16, 18 a kolem domu č.p. 18. Součástí zbudování nového chodníku bude oprava stávajícího chodníku a odstranění stávajícího kruhového chodníku včetně zatravnění (viz příloha Situace_umístění chodníku).
Vybudování nového chodníku u kruhového objezdu v Hrabůvce od ul. Josefa Kotase přes nástupiště tram. zastávky na ul. Horní směrem k ul. Jiřího Herolda a současně bude provedeno rozšíření chodníku u přechodu pro chodce od ul. Dr. Martínka směrem k ul. Cholevova (dle stávajícího vdz na komunikaci). Důvodem opravy a zřízení nového chodníku u tram. zastávky je vybudování přechodu pro chodce v těchto místech na základě požadavku SMO a plánu správce MK Ostravských komunikací a.s. zbudovat zde nový přechod pro chodce (Horní_kruhový objezd_návrh OKAS.pdf). V rámci PD budou všechny stavební úpravy dle platné legislativy pro přechody pro chodce, kdy není potřeba zajišťovat nasvětlení a vdz přechodu pro chodce (to zajistí správce MK Ostravské komunikace a.s.). Součástí PD bude návrh úpravy a odstranění části pozinkovaných svodidel v místě pro přecházení, z těchto důvodů je potřeba koordinace se správcem Ostravskými komunikacemi a.s. Dále je pak potřeba koordinace s Dopravním podnikem Ostrava (DPO) z důvodu úprav dlažby v nástupišti, kdy je potřeba navržení rozšíření přechodu i v místě kolejí na požadovanou šíři 4 m (viz příloha Situace_umístění chodníku).
Povrchy chodníků budou z betonové dlažby 20 x 10 cm, barva šedá, obrubníky betonové tl. 8-10 cm. Vše musí být dle Vyhlášky 398/20009 Sb. Pro návrh skladby chodníků si v případě potřeby zajistí projektant sondy podloží. Předpokládaný odvod dešťových vod je do volného terénu (trávníku). Při umístění trasy nových chodníků je potřeba respektovat kořenový systém stromů, není předpoklad kácení stromů. Budou respektovány podmínky dotčených správců inženýrských sítí.
V rámci každé PD bude Rozpočet na realizaci stavby rozdělen na investiční a neinvestiční části, tzn. rozdělení jednotlivých položek dle druhu stavby (nový chodník x oprava chodníku).

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 20.08.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.