Veřená zakázka

VZ/376/OÚR/23 - Střešní plášť Víceúčelové haly - PD a AD - III.VZ

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti potřebné pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele a výkon autorského dozoru (AD) rekonstrukce střešního pláště Víceúčelové haly (dále také VÚH) na ul. Těšínská 1296/2a v Havířově-Podlesí. Jedná se především o návrh řešení nosné ocelové konstrukce střechy úpravou a zesílením stávající konstrukce střechy, nebo instalací nové střešní ocelové konstrukce z důvodu jejího přitížení plánovanou instalací fotovoltaických panelů v celé ploše střechy, osazením světelné výsledkové tabule nad hrací plochou tzv. LED kostkou a realizací nové tepelněizolační skladby střechy. Návrh řešení vyplyne z optimalizace posouzení obou variant na základě provedení statického výpočtu. Výměna stávající střešní krytiny objektu bude provedena z důvodu jejího špatného technického stavu a zatékání dešťové vody do haly.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.11.2023