Veřená zakázka

VZ 35.24 Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka – III. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka – III. etapa“ spočívající v provedení výměny oken a nadsvětlíků dveří v části dilatačního celku H a s tím souvisejících prací, dle projektové dokumentace zpracované společností PROJEKTY STATIKA s.r.o., IČO: 28605543, v 02/2024.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Po dobu realizací prací nebude přerušen provoz v objektu.
Předpokládaná doba plnění: 08/2024 – 10/2024.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.05.2024