Veřená zakázka

VZ/169/OÚR/22 - "Revitalizace a výstavba dětského hřiště na ul. J. Gagarina - PD a AD

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení - DÚRSP) včetně inženýrské činnosti potřebné pro zajištění vydání pravomocného společného povolení, dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele a výkon autorského dozoru (AD) revitalizace a výstavby dětského hřiště na ul. J. Gagarina v Havířově. Součástí revitalizace bude vybudování hřišť pro děti ve věku 3-6 let a 6-12 let, hřiště pro míčové hry (fotbal, basketbal, atd.), plocha se cvičebními stroji pro seniory, včetně dopadových ploch, přístupových chodníků, terénních úprav, veřejného osvětlení, odvodnění, městského mobiliáře a výsadby zeleně. Podkladem zadání je investiční námět, vypracovaný Odborem komunálních služeb Magistrátu města Havířova dne 29.09.2021, který je přílohou této výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.05.2022