Veřená zakázka

VZ/135/OÚR/24 MŠ Petřvaldská – modernizace školní kuchyně – PD a AD

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), vypracování položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele, včetně autorského dozoru (AD) při realizaci stavby modernizace školní kuchyně v MŠ Petřvaldská. Podkladem zadání je studie. Součástí předmětu díla jsou projekční a inženýrské práce, které budou zahrnovat zejména: a) zpracování návrhu řešení, který bude projednán a odsouhlasen se zástupci (např. SSRZ / MKS / OKS apod.) b) vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) odborně způsobilou osobou c) položkový rozpočet a výkaz výměr bude vypracován dle vyhl. 169/2016 Sb., v platném znění, nebude nijak dělen na etapy d) energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním e) vizualizaci stavby

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.04.2024