Veřená zakázka

Výzkum jeskynního mikroklimatu a koncentrací CO2 v jeskynním ovzduší - 2. opakované řízení

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
71351611-9 - Klimatologické služby
Popis:

Cílem je získat základní informace o mikroklimatu vybraných jeskyní a návrh opatření k uchování či obnově jejich specifického mikroklimatu. Získaná data budou využita pro stanovení postupů při posuzování aktivit (speleologický průzkum, zpřístupňování aj.) v jeskyních. Znalost mikroklimatických poměrů je nezbytná pro řešení otázek optimálních podmínek ochrany a vědecky podloženého managementu. Ve vybraných jeskyních proběhne dlouhodobé průzkumné měření (PM). Budou sledovány základní mikroklimatické parametry, kterými jsou teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, rychlost a směr proudění vzduchu. Při vstupech do jeskyně bude změřena, teplota skalního masívu a teplota vody v jeskyních protékaných vodním tokem. V souvislosti s tím budou sledovány změny výšky vodní hladiny a meteorologické a klimatické podmínky vnějšího prostředí. Nepožadují se souvislá měření vodních toků v jeskyních, ale pouze orientační údaje a zaznamenání případných anomálních situací. Zde je možné využít např. údaje o výšce vodní hladiny od ČHMÚ. Objednatel pro získání těchto dat poskytne zpracovateli maximální součinnost. V rámci měření vnějšího prostředí lze použít již stávající meteorologické stanice v jednotlivých lokalitách, vždy ty, jež jsou umístěné v blízkosti vybraných jeskyní. Předpokládá se zajištění meteorologických měření na třech místech (vybraná lokalita v Moravském krasu, Beskydech a Českém krasu). Určení měřících stanovišť v jednotlivých jeskyních proběhne po orientačním průzkumu. Bližší informace viz příloha č. 1 výzvy - návrh smlouvy včetně příloh.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.05.2021