Veřená zakázka

Vývojové práce na systému pro správu a evidenci periodik – PerMonik

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72212000-4 - Programování aplikačního programového vybavení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, jejímž účelem je stanovení podmínek pro zajištění vývojových prací na systému pro správu a evidenci periodik – PerMonik. Předmětem služeb bude mimo jiné: a) Zpracování funkční analýzy realizace vývojových aktivit a technického zajištění provozu nově vyvinutých součástí a úprav stávajících aplikací dle požadavků zadavatele, včetně analýzy pro vytvoření Exportního softwaru a analýzy issues evidovaných v repozitáři Github. b) Vytvoření Exportního softwaru pro přípravu digitalizace periodik evidovaných v systému PerMonik dle pokynů zadavatele. c) Zajištění úprav a optimalizace stávajícího systému a jeho komponent vycházející z issues průběžně evidovaných v repozitáři Github. d) Optimalizace a rozšíření rozhraní pro správce systému. e) Požadavky na správu a provoz nově vyvinutých či upravených součástí systému dle technické specifikace, tj. běžná reakce v pracovní době, provoz systému 5 x 8, řešení incidentů. f) Průběžné dodání komponent ve tvaru zdrojového kódu dle vývoje. g) Sestavení modulů pro spuštění aplikace h) Dodání řádně zdokumentovaného instalačního postupu. i) Dodání kompletní dokumentace dle technické specifikace. Bližší specifikace je uvedena v návrhu Rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 2 Výzvy a v její příloze č. 1 – Technická specifikace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.07.2024