Veřená zakázka

Využití důlních vod jako ochrana stavu vodních toků podzemních i povrchových - Studie proveditelnosti - Monitoring - SHP, důl Centrum

Číslo ve věstníku:
Z2021-032936
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníProjekty a studie
CPV kódy:
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
Popis:

Veřejná zakázka je souborem projekčních, legislativních, technických, laboratorních a interpretačních prací potřebných k eliminaci (minimalizaci) potenciálních negativních jevů souvisejících se zatápěním důlních prostor v centrální části mostecké pánve a budoucí drenáže důlních vod do mělké hydrosféry a povrchových vodotečí. Jedná se zejména o tyto práce: - přípravné práce, rešerše dat, - terénní vzorkovací práce, hydrogeologické měření na vrtech, - monitoring kvality podzemních a důlních vod, - numerické modelování, - vyhodnocování.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.10.2021