Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Výuková stáj chovu skotu ŠZP ŽABČICE


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce při realizaci veřejné zakázky s názvem “Výuková stáj chovu skotu ŠZP Žabčice“ na pozemcích parcelního čísla 861/1 a 861/6 v k. ú. Žabčice. Předmětem veřejné zakázky bude novostavba stáje pro chov masného skotu pro účely výuky. Dotčený objekt je ve vlastnictví zadavatele veřejné zakázky, tedy Mendelovy univerzity v Brně - Školního zemědělského podniku Žabčice. Farma se nachází v zastavěné oblasti obce Žabčice. Východním směrem od farmy se však žádná bytová výstavba nevyskytuje. Příjezd na farmu je dvěma samostatnými vjezdy z ulice Zemědělská a Přísnotická. Nová stáj se nachází v místě stávající stáje pro výkrm prasat, která bude odstraněna. Demolice je součástí veřejné zakázky. Tvar stáje a sklon střechy je přizpůsoben okolním produkčním stájím dojnic a odchovny mladého dobytka.
Veškeré stavby nadzemní a podzemní na ploše i okolo ní jsou ve vlastnictví investora. Farma je vybavena vlastními rozvody plynu, NN, rozvody vody, rozvody dešťové kanalizace, splaškové kanalizace se skladovými jímkami, živičnými zpevněnými plochami.
Pozemek je jen mírně svažitý směrem k silážním žlabům. Celá oblast pak leží v údolní nivě řeky Svratky. Podloží tvoří písky a štěrkopísky říční terasy s vysokou hladinou podzemní vody. Nicméně zakládání bude prováděno nad hladinou podzemních vod.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 24.07.2019 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.