Veřená zakázka

Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice – Olomouc

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.

Technologická část:
- Pokládka nových zabezpečovacích kabelů z ŽST Bedihošť k přejezdu a dále do začátku přibližovacího úseku včetně HDPE trubek pro budoucí zapojení kamerového systému v blízkosti přejezdu.
- Vnitřní technologické zařízení PZS bude umístěno do nového zatepleného betonového technologického objektu – reléový domek (RD) z lehčeného betonu a s valbovou střechou na drážním pozemku (p. č. 815 k. ú. Bedihošť) v blízkosti přejezdu.
- Výstražné kříže nahradí nové PZS schváleného zavedeného typu s elektronickými doplňky 3. kategorie typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed. 2., s pozitivní signalizací, celými závorami a měřící stavovou diagnostikou.
- Kontrolní a ovládací prvky budou umístěny na kolejové desce v dopravní kanceláři ŽST Bedihošť. Zjednodušená kontrola bude instalována v dopravní kanceláři ŽST Prostějov hl. n.
- Nové PZS bude mít vazbu na staniční zabezpečovací zařízení ŽST Bedihošť a traťové zabezpečovací zařízení v úseku Prostějov hl. n. – Bedihošť.

Stavební část:
- Pro činnost kolejových obvodů budou posunuty a doplněny izolované styky.
- Vybudování nové 3-fázové elektrické přípojky NN pro napájení nového technologického zařízení PZS ze stávajících silnoproudých rozvodů ŽST Bedihošť.
- Přeložka stávajícího zesilovacího vedení 2 x AlFe 240 mm2 na trakčních podpěrách v místě přejezdu z vnějšku do prostoru mezi trakční podpěry a kolej z důvodu bezpečnosti a zvětšení vzdálenosti od břevna závory.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.05.2023