Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Výstavba PZS km 28,870 (P1361)trati Březnice - Strakonice


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zadání je vypracování Projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro stavbu „Výstavba PZS km 28,870 (P1361) trati Březnice - Strakonice“. Součástí zadání je dále zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti (EH) a souhrnného rozpočtu (SR), zajištění výkonu autorského dozoru projektanta v přípravě a při zhotovení stavby (AD) a činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy, včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a zajištění technických a legislativních podkladů pro následnou realizaci stavby. PDPS bude podkladem pro zadávací řízení na zhotovení stavby.
Cílem této stavby je vybudování nového přejezdového zařízení na přejezdu P1361 kategorie 3ZBI s pozitivním signálem z důvodu odstranění potencionálně nebezpečného místa, za které lze úrovňové křížení pozemní komunikace s dráhou, zabezpečené pouze výstražnými kříži, považovat.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 31.07.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.