Veřená zakázka

Výstavba parkoviště a bike hřiště u sportovního areálu

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronikaMateriál, součástky a náhradní díly
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
45223500-1 - Železobetonové konstrukce,
45232130-2 - Stavební práce vztahující se k dešťovému potrubí,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace,
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Popis:

Jedná se o vybudování parkovacích míst pro návštěvu stávajícího sportovního areálu a nově navrženého bike hřiště.
Členění stavby na objekty
SO 100 Komunikace
SO 200 Dešťová kanalizace - odvodnění komunikace
SO 300 Veřejné osvětlení
SO 900 Bike hřiště – osazení a odvodnění
Bike hřiště
Nově navržené komunikace PM budou napojeny na stávající komunikaci na p.č. 2199/1, která se nachází před garážemi. Parkovacích stání bude celkem 59, z toho 3 pro imobilní. Od severu směrem na jih, bude chodník šířky 1,5-2 m, který bude napojen na komunikaci vedle stávajícího fotbalového hřiště. SO 200, dešťová kanalizace, řeší odtok vod z komunikací a hřiště. Voda je svedena na vpustě a vsakovací rýhy. Z nich je svedena na vsakovací plochu a odtud přepadem na stávající vtok dešťové kanalizace ve vlastnictví města, která ústí do kanalizace VAK K. Vary. SO 300, veřejné osvětlení je navrženo tak, aby dostatečně osvětlilo nově navržené komunikace a bike hřiště. Podzemní vedení VO bude v délce 175 m, počet svítidel je navržen 5. SO 900, bike hřiště – osazení a odvodnění. Bike hřiště - bude provedena stavba 4 bike-prvků.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách zadávací dokumentace: Projektová dokumentace - příloha č. 3 zadávací dokumentace a Soupis prací - příloha č. 2 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.01.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.02.2022