Veřená zakázka

Výstavba Metropolitní optické sítě města Rokycany - 10. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
32562300-3 - Optické kabely pro přenos dat,
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
Popis:

Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek zhotovitele dodat komunikační infrastrukturu – optická vlákna, včetně služeb s dodáním související a provést stavební práce v souvislosti s akcí „Výstavba Metropolitní optické sítě města Rokycany – 10. etapa“ dle projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracované projektovým ateliérem SUPTel, a.s., Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČO: 25229397, a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Předmět plnění“), který byl zhotovitelem oceněn a předložen v nabídce na tuto zakázku (dále jen „Soupis prací“) a závazek objednatele Předmět plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle této smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  18.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.08.2022