Veřená zakázka

Výstavba Metropolitní optické sítě města Rokycany - 10. Etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
ITStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
32562000-0 - Optické kabely,
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek zhotovitele dodat komunikační infrastrukturu – optická vlákna, včetně služeb s dodáním související a provést stavební práce v souvislosti s akcí „Výstavba Metropolitní optické sítě města Rokycany – 10. etapa“ dle projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracované projektovým ateliérem SUPTel, a.s., Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČO: 25229397, a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Předmět plnění“), který byl zhotovitelem oceněn a předložen v nabídce na tuto zakázku (dále jen „Soupis prací“) a závazek objednatele Předmět plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle této smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.07.2022