Veřená zakázka

Výstavba Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45216121-8 - Výstavba požárních stanic
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice (dále jen „IVC Kopřivnice“) včetně dalších navazujících stavebních objektů, technického a technologického zařízení dle projektové dokumentace pro provádění stavby, uvedené v příloze č. 1 zadávacích podmínek. IVC Kopřivnice bude sloužit pro základní složky integrovaného záchranného systému, konkrétně pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou také vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 3 zákona, jejichž předmětem jsou další stavební práce spočívající ve výstavbě objektu SO 02 Tělocvična. Předmět plnění je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, na základě projektu s názvem „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016818, název výzvy 96. Výzva IROP – Integrovaný záchranný systém – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor – SC 6.1, číslo výzvy 06_21_119.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.08.2022