Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská Staré Město, SO 190 - Komunikace a zpevněné plochy


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívající ve výstavbě nové místní komunikace a zpevněných ploch za účelem zajištění přístupu a příjezdu k rodinným domům, které v dané lokalitě vyrůstají. Výstavba komunikace a zpevněných ploch bude probíhat po realizaci všech sítí technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, STL plynovod včetně přeložky, kabelový rozvod NN, veřejné osvětlení, po pokládce trubek pro budoucí napojení datových rozvodů), která byla ukončena v roce 2017. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i sadové úpravy a dodávka a montáž městského mobiliáře.
Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby.
Podrobná specifikace veřejné zakázky, technická specifikace stavby, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a další požadavky na plnění, jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provádění stavby, zpracované Ing. Helenou Malíkovou, ÚJV Řež, a.s. Divize ENERGOPROJEKT PRAHA, Ant. Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod v 09/2019, archivní číslo 859-3-F-2019-0333, IČ: 46356088.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 19.03.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 09.04.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.