Veřená zakázka

Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova II. Etapa a Procházkova I. Etapa, Kostelec nad Orlicí

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Účelem této veřejné́ zakázky je uzavření́ smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem veřejné́ zakázky jsou stavební́ práce spočívající v rekonstrukci komunikace, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení ulice Erbenova a komunikace a veřejného osvětlení ulice Procházkova v Kostelci nad Orlicí.
Rozsah zakázky je určený projektovými dokumentacemi zpracovanými firmou DI PROJEKT s.r.o., ulice a čp., PSČ a město, IČ 018773687, se sídlem Chelčického 686,533 51 Pardubice – Rosice, kancelář: Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko, a soupisy prací, které určují jednoznačně rozsah plnění.

Z hlediska objektové́ skladby je stavba rozdělena do stavebních objektů:
SO 101 Komunikace a chodníky
SO 301 Kanalizace
SO 302 Vodovod
SO 401 Veřejné́ osvětlení́

V rámci jednotlivých stavebních objektů se předpokládá následující́ postup výstavby:
o vytýčení inženýrských sítí́
o vytýčení stavby
o odstranění vozovky a chodníku
o odstranění stávající́ konstrukce vozovky
o provedeni rekonstrukce kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení
o osazeni podélné́ drenáže a obrub
o provedeni konstrukčních vrstev a krytů
o osazeni svislého dopravního značení

Tento projekt může být spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Rozvoj regionů – podpora obcí od 3001 – 10 000 obyvatel.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.02.2024