Veřená zakázka

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výsadeb interakčních prvků (IP) a části NRBK v ploše stávající orné půdy, které budou plnit významnou krajinotvornou, ekologickou a protierozní funkci. Jedná se o provedení výsadeb o celkové rozloze 0,9827 ha, bude doplňována autochtonní dřevinná i bylinná vegetace odpovídající místním přírodním podmínkám za účelem plnění základních funkcí místního územního systému ekologické stability (biologická, funkční i estetická) a zároveň funkce protierozní (funkce větrolamu).
Součástí stavebního objektu SO 04 IP29 a část NRBK K158 jsou také terénní úpravy související s realizací malé tůně zahrnující „vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho složením v hloubce 6m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody …..“ (pol. č. 4 soupisu prací).
Součástí předmětu plnění je i zajištění 3letá následná péče o porost.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.07.2024