Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Výrobní technologie na plazmovou úpravu králičích kožek - II.


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Moravskoslezský kraj

Popis:
Předmětem zakázky je návrh a dodání technologické linky na plazmatické zpracování králičích kožek (dále jen „technologie“), její instalace, zprovoznění a uvedení do provozu. Součástí předmětu díla je i dodání technických dokladů k dané technologii, projektové dokumentace pro stavební připravenost k instalaci technologie, realizační dokumentace technologie ve všech profesích, realizace všech revizí a zkoušek v souladu s platnými legislativními předpisy.

Realizace zakázky se předpokládá v následujících etapách:

1) Etapa č. 1: Dodávka větve č. 1 výrobní linky
2) Etapa č. 2: Dodávka větve č. 2 výrobní linky

Předmětem plnění je rovněž doprava, vyložení, instalace, montáž, zaškolení obsluhy, realizace zkušebního provozu a provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených
v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Smlouvě o dílo, které tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace (příloha č. 6).

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 07.12.2018

Lhůta pro podání nabídek do: 11.01.2019 (12:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.