Veřená zakázka

Výroba tlakových hadic

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Náhradní díly a spotřební materiál Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
34913000-0 - Různé náhradní díly
Popis:

Účelem VZ je výroba tlakových hadic s koncovkami k vojenské technice Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí výroba tlakových hadic na vojenskou techniku podle technických podmínek výrobce v platném znění (dále jen „TP“), ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů dle jednotlivých dílčích výzev na předem blíže neurčené množství hadic k vojenské technice viz. Návrh smlouvy a Cenová nabídka. Závazek objednatele za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu. Objednatel požaduje vzdálenost provozovny zhotovitele maximálně do 50 kilometrů od VÚ 6624 Bechyně, tj. 49°16´24.988“N, 14°30´5.590“E z důvodu úspory vlastních provozních nákladů. Objednatel požaduje přiložit kvalifikační dokumenty, jako např. Výpis z obchodního rejstříku, nebo obdobné evidence, nebo kopii dokumentu prokazující kvalifikaci (živnostenské oprávnění pro požadovaný druh služby) Požadujeme k doložení: Podepsaný "Návrh smlouvy". "Návrh smlouvy", je k dispozici ve formě přílohy výběrového řízení + vyplněnou cenovou nabídku, která je také k dispozici ve formě přílohy VZ - žádáme o kontrolu správnosti výpočtu !!!

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.09.2021