Veřená zakázka

Vypracování projektové dokumentace výstavby bytového domu č. p. 126 v Obci Uhřice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

První část díla spočívá ve vypracování projektové dokumentace výše uvedené novostavby bytového domu (dále též jen „budova“) pro stavební povolení dle příslušných předpisů obsahující zejména průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentace objektů a technických a technologických zařízení (architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení budovy), zdravotně technické instalace, vzduchotechniku a vytápění, chlazení, měření a regulace, silnoproudou elektrotechniku, elektronické komunikace, vyhrazená technická zařízení a vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení, zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů a osob a dále v podání žádosti o vydání stavebního povolení.

Druhá část díla spočívá v zajištění veškerých nezbytných činností v řízení o vydání stavebního povolení včetně provádění případných změn a doplnění projektové dokumentace a zajištění získání pravomocného stavebního povolení, vč. zastoupení ve stavebním řízení.

Třetí část díla spočívá ve vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele budovy vč. vypracování rozpočtů, obsahující zejména průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení budovy vč. detailů a statického posouzení a výkazů výměr na projektovanou stavbu budovy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.02.2023