Veřená zakázka

Vypracování projektové dokumentace na rozšíření sociálního zázemí v objektu Lodžská 5, Praha 8

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Kapacita sociálního zázemí – šatna, WC, sprchy, pro zaměstnance ženského pohlaví pracující v této budově je nepostačující. Snahou tohoto projektu je tento nedostatek odstranit. Určité řešení se nabízí ve změně účelu užívání několika místností. Provedením stavebních úprav jej uzpůsobit požadovanému účelu. Účelem vypracování PD bude navržení uvažovaných stavebních úprav, případný návrh jiného alternativního řešení. • Zaměření stávajícího stavu stavebních konstrukcí, zajištění výchozích podkladů ke zpracování projektové dokumentace. • Zpracování prováděcí projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. V potřebném rozsahu pro splnění podmínek § 103 odst. 1, písm. d stavebního zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. • Součástí činností je i autorský dozor v průběhu případné realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude prokazován zápisy ve stavebním deníku. • Pro zcela objektivní zpracování cenové nabídky investor vyžaduje účast na vypsaném místním šetření, které poskytne uchazeči VZMR obeznámení s objektem budovy, a získání potřebných informací.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.06.2021