Veřená zakázka

Vypracování projektové dokumentace na akci „Snížení vlivu srážkových vod na obvodové zdivo, výměna kanalizace a terénní úpravy

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je Vypracování kompletní projektové dokumentace na akci „Snížení vlivu srážkových vod na obvodové zdivo, výměna kanalizace a terénní úpravy“ objektu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace, Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy Vary. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je studie „Návrh opatření na snížení vlivu srážkových vod na obvodové zdivo včetně opravy stávajících venkovních kanalizací“, vypracovaná společností KV engineering, spol. s r.o., Závodu míru 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 45355142 v únoru 2020 (dále jen “studie“).
V listopadu 2019 byl proveden kamerový průzkum dešťových svodů, který odhalil značnou poréznost stěn a možné netěsnosti v hrdlech potrubí, poruchu napojení potrubí a na několika místech trhliny na stěnách potrubí. Průsak vody nejvíce zasahuje zdivo západní fasády s přechodem na části severní a jižní fasády. Z tohoto důvodu byl kamerový průzkum doplněn o toto vedení dešťové kanalizace. Kamerový průzkum odhalil poruchy funkčnosti dešťové kanalizace, s nutností výměny potrubí v celém rozsahu, stávající potrubí je v nedostatečném profilu, dožité, ucpáním a prolomením je nefunkční, dochází tak k hromadění vody v zemině podél západní fasády a ve dvorní části u jižní fasády a tím k průsaku do přilehlé zeminy a stávajícího obvodového zdiva.
Dle studie je požadována výměna stávající dešťové kanalizace v celém rozsahu a stávající venkovní splaškové kanalizace, vedené v souběhu s kanalizací dešťovou, provedení drenáží, okapového chodníčku a opětovné provedení dlažby v prostoru dvora. S ohledem na nepříznivé vlivy vlhkosti na podzemní podlaží objektu požadujeme navrhnout řešení, která by eliminovala vliv vlhkosti na uvedené podlaží objektu. Zároveň je požadována výměna stávajícího schodiště, které je z bezpečnostního hlediska nevyhovující.

Předpokládané členění stavebních úprav, které bude obsahovat projektová dokumentace (DSJ) v podrobnostech pro provádění stavby dle studie:
01- Výměna dešťové kanalizace a venkovní splaškové kanalizace, vedené v souběhu s kanalizací dešťovou
02- Okapové chodníky (jižní a severní průčelí)
03- Drenáže dvora na úrovni -3,330 (neizolovaná plocha)
04- Oprava betonového schodiště
05- Ochrana zdiva nopovou folií- rozsah dle studie

Součástí plnění v rámci tohoto výběrového řízení je výkon autorského dozoru.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.04.2021