Veřená zakázka

Vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci IV. etapa kanalizace obce Dětmarovice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické službyStavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71246000-4 - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu,
71248000-8 - Dohled nad projektem a dokumentací,
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby,
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby,
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem této zakázky jsou projekční práce včetně potřebných průzkumů a zaměření a komplexní inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci na akci „IV. etapa kanalizace obce Dětmarovice“, včetně autorského dozoru. Jednalo by se o připojení cca 450 RD. Předpokládaná délka kanalizace je cca 17 km V příloze č. 4 naleznete předběžný návrh oblasti IV. etapy (vyznačená oblast fialově).
Předmětem této zakázky na služby je následující požadovaný rozsah prací:
• zpracování studie IV. etapy kanalizace obce Dětmarovice včetně analytické části a základních průzkumů
• projekční práce včetně potřebných průzkumů a zaměření a komplexní inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci na akci „IV. etapa kanalizace obce Dětmarovice“, včetně autorského dozoru
• součástí vyhotovení projektové dokumentace bude rovněž řešení požadavků jednotlivých účastníků řízení, správců inženýrských sítí na zajištění ochrany těchto sítí (uložení do chrániček, úprava poklopů apod.), příprava a poskytnutí podkladů zadavateli pro uzavření majetkoprávních vztahů včetně přípravy smluvních vztahů. Včetně informování majitelů sousedních pozemků o probíhajícím řízení, aby se předešlo vznášení jejich námitek v procesu povolení stavby, zajištění souhlasů sousedů, včetně případných projektů přeložek sítí vyvolaných stavbou
• součástí vyhotovení projektové dokumentace budou rovněž podklady pro koordinátora BOZP, stanovení rizik a příprava podkladů pro plán BOZP,

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  11.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.07.2024

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru place Celá Česká republika
Domov pro seniory v Perninku, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta place Celá Česká republika
Zhotovitel projektové dokumentace pro stavbu Základní škola Čebín – rozšíření place Jihomoravský kraj
Vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Páteřní cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO2030) place Moravskoslezský kraj
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci a přístavbu budovy Mateřské školy Brno, Marie Majerové 14 - varna, rozvody, střecha, přístavba" place Hlavní město Praha
Zpracování projektové dokumentace akce ISŠTE Sokolov, Revitalizace sportovní haly place Celá Česká republika
Vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Páteřní cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO2030) II. place Moravskoslezský kraj
Vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem place Moravskoslezský kraj
Revitalizace bývalého obecního domu na bytový dům – projektová příprava place Hlavní město Praha
Kulturní kampus Praha – Zbraslav: novostavba ZUŠ, Knihovna se sálem a veřejné prostranství – projektant place Celá Česká republika