Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/280 Libáň - Kopidlno“


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 100 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “II/280 Libáň - Kopidlno“.
Jedná se o komunikaci II. třídy mezi uzlovými body 1312A016 – 1312A006 v provozním staničení km 18,671 – km 25,782. Začátek úseku je v křižovatce silnic II/280 a II/501 ve městě Libáň, konec úseku je v křižovatce silnic II/280 a I/32 ve městě Kopidlno. Celková délka úseku činí 7,111 km, průměrná šířka komunikace je 6,5 m. Směrové a šířkové uspořádání zůstane zachováno, případně bude vhodně sjednoceno. V trase se nachází příčné a podélné propustky, které budou vybourány a nahrazeny novými. V trase se dále nachází most ev. č. 280-013 a most ev. č. 280-019, které budou rekonstruovány na normovou zatížitelnost. U nového mostu požadujeme dosažení zatížitelnosti mostního objektu Vn=32t, Vr=80t, Ve=180t (dle ČSN 73 6222). Most bude navržen dle ČSN EN 1991-2, pro skupinu pozemních komunikací 1. Trasu kříží 3 železniční přejezdy (tato křížení budou řešena v souladu s požadavky SŽDC). V obci Ledkov dojde ke zpevnění svahu nebo realizaci nové opěrné zdi podél rybníka. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, pročištění a hloubení příkopů, vodorovné dopravní značení, směrové sloupky, výměna svislého dopravního značení.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 12.09.2018 (08:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.