Veřená zakázka

VÝPRACHTICE - ROZŠÍŘENÍ PRAMENIŠTĚ VLČÍ DŮL

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na vybudování trvalé stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení díla. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby vodního díla - vrtané studny VH-4/1 jako doplňkového zdroje vody pro veřejné zásobování a převedení průzkumného vrtu VH-4 do kategorie vodních děl, který bude sloužit jako monitorovací, regenerace stávajících jímacích objektů a instalace nové technologie ve vodojemu pro odstranění radonu dle projektové dokumentace „VÝPRACHTICE – ROZŠÍŘENÍ PRAMENIŠTĚ VLČÍ DŮL A ZAJEČÍN - A. PRAMENIŠTE VLČÍ DŮL" zpracované obchodní společností FINGEO s.r.o., Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň, IČO: 04678982, zastoupené RNDr. Svatoplukem Šedou, jednatelem a odborně způsobilou osobou v hydrologii a sanační hydrogeologii a Ing. Šárkou Kerclovou, autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT TV02 070627 v 07/2020.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.05.2022