Veřená zakázka

Výpočetní tomograf – CT

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Přístroje
CPV kódy:
33115000-9 - Tomografické přístroje
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je:

a) dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – 1 ks systému výpočetní tomografie pro použití na radiologickém oddělení zadavatele (dále také „CT přístroj“), a to včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže – uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „zákon o ZP“) – min. rozsah 5 pracovních dnů a poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem o ZP., a

b) provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení CT přístroje, a to minimálně periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu se zákonem o ZP a v souladu s doporučením výrobce, a to po dobu 6 let od skončení záruky za jakost dle písm. a) výše.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.02.2022