Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Výpočet cen a tarifů


Kategorie

Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Rámcová dohoda bude uzavírána na dobu tří let. Zadávání jednotlivých dílčích plnění (jednotlivých zakázek) bude probíhat tak, že Zadavatel písemně vyzve vybraného dodavatele k poskytnutí konkrétního plnění. Proces uzavírání prováděcích smluv na základě objednávek je podrobně specifikován v části 4 zadávací dokumentace (návrh rámcové dohody). Předmětem rámcové dohody bude vymezení podmínek, na jejichž základě budou mezi objednatelem a zhotovitelem uzavírány jednotlivé prováděcí smlouvy (dále jen jako „prováděcí smlouva“) na poskytování konkrétních požadovaných služeb blíže specifikovaných v části 3 zadávací dokumentace (Technická specifikace), která se následně stane přílohou 1 rámcové dohody. Předmětem plnění dle jednotlivých prováděcích smluv bude poskytnutí expertních specializovaných služeb v následujících oblastech: 1. analýza vstupních parametrů dle metodiky tvorby cen a zajištění simulačních výpočtů cen v elektroenergetice pro daný regulovaný rok. Zakázka nespadající pod režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 03.06.2020 (14:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.