Veřená zakázka

Výměna výtahu v budově B KÚ KK včetně záručního servisu

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je demontáž stávajícího elektrického trakčního výtahu v budově B Krajského úřadu Karlovarského kraje a dodávka a montáž výtahu nového.
V souvislosti s plněním veřejné zakázky budou provedeny zejména tyto činnosti a práce:
a) provedení demontáže stávajícího výtahu,
b) odvoz veškerého demontovaného materiálu, provedení jeho ekologické likvidace a doložení dokladů o proběhlé likvidaci,
c) dodávka a montáž nového výtahového zařízení v souladu s požadovanou technickou specifikací uvedenou v zadávací dokumentaci a v její příloze č. 3 ,
d) zednické zapravení, malířské začištění a úklid dotčených prostor,
e) zajištění zkušebního provozu výtahu, předepsaných odborných zkoušek a atestů, následných úředních zkoušek (posouzení shody) autorizovanou osobou a vystavení zápisů z těchto zkoušek,
f) uvedení do plného provozu se všemi zkouškami a osvědčeními až po zajištění stanoviska orgánu státního odborného dozoru k bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení a vykonání úřední zkoušky dle zákona č. 174/1968 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně odstranění případných zjištěných závad. Označení bezpečnostními a informativními tabulkami a značkami podle platných právních předpisů a norem,
g) zaškolení osob pověřených preventivními prohlídkami a obsluhou výtahu,
h) předání provozní dokumentace (zavedení a předání provozního deníku se zápisem o uvedení do provozu, kniha odborných prohlídek výtahu, protokol o odborné zkoušce, návod k údržbě, atesty, prohlášení o shodě, výchozí revize elektroinstalace, atp.),
i) provádění servisu po dobu záruky v trvání 60 měsíců, včetně zajištění provádění všech předepsaných odborných prohlídek, odborných zkoušek a revizí.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.10.2021