Veřená zakázka

Výměna vrat dílen CM Odry - středisko Nový Jičín

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45213000-3 - Stavební úpravy komerčních budov, skladů a průmyslových budov, stavby sloužící k dopravě,
45213252-4 - Výstavba dílen
Popis:

Předmětem zakázky je realizace výměny vrat dílen CM Odry . Stavba je v areálu Správy silnic
Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín, cestmistrovství Odry, Osvobození 24, 742 35
Odry. Výměna spočívá v:
Demontáži stávajících vrat a následné úpravě otvoru, do kterého budou osazena vrata nová s těmito
parametry:
- sekční průmyslová vrata se vstupními dveřmi
- rozměr otvoru po úpravě: cca š = 3 600 mm, v = 4 150 mm
- vstupní dveře s prosklenou sekcí v Al rámu v horní třetině
- sekce z venkovní strany vzor lamela, povrch stucco
- tloušťka sekce min. 40 mm
- barevné provedení vrat z venkovní strany oranžová RAL 2011, z vnitřní strany bílá,
včetně nástřiku spodního a horního AL profilu z venkovní strany
v horní třetině vrat - 1ks prosklená sekce v AL rámu – min. výška 500 mm, nástřik rámu
prosklené sekce zvenku do RAL 2011, výplň dvojitá, UH tabulka čirá (opticky stejně,
jako u vedlejších vrat)
- zvýšené kování pro nadpraží, cca 1 000 mm
- boční průmyslový pohon 400V, min. provozní účinnost 60% ED, nouzové ovládání
pohonu při výpadku el. energie řetězem
- ovládání vrat elektropohonem (nahoru i dolů impulsem), ovládání pomocí tlačítek na
řídící jednotce
- impulsní řídící jednotka
- kontaktní spodní těsnící guma s optosenzory
- připojení na stávající elektrorozvod
Doba a místo plnění nabídky
Zahájení: předpoklad od 08/2024
Ukončení: nejpozději do 09/2024
Místo plnění: areál SSMSK středisko Nový Jičín, cestmistrovství Odry, Osvobození 24, 742 35 Odry.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.06.2024