Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Výměna vchodových automatických dveří v budově T.G.Masaryka, Tachov


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Plzeňský kraj

Popis:
Předmětem plnění zakázky je výměna vchodových automatických dveří v budově sídla Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru Odloučené pracoviště Domažlice na adrese T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov, spočívající v provedení zejména těchto prací:
- demontáž stávajících venkovních automatických dveří
- dodávka včetně montáže nových venkovních automatických dveří:
- výměna pohonu a řízení
- rozměr průchodu: 1600 mm x 2100 mm
- výška pojezdu vč. krytování 120 mm, celková délka pojezdu 3350 mm
- dvě hliníková pohyblivá křídla izolační vč. izolačního prosklení s oboustranným bezpečnostním sklem ve složení (VSG33.1 – 10 – VSG 33.1)
- povrchová úprava krytu bude v barvě dle vzorníku
- na skle páska pro šeroslepce
- příslušenství: elektromagnetický zámek
2 x kombiradar s bezpečnostním senzorem
záložní zdroj pro otevření v případě výpadku proudu
celoroční automatické hodiny – možnost nastavení otevření/uzavření každý
den zvlášť
- ovládací panel s těmito funkcemi: automatický provoz
jednosměrný provoz (konec pracovní doby)
redukované otevření dveří (zimní provoz)
nepřetržité otevření (letní provoz)
mechanické ruční odblokování z vnitřní strany (ze
strany umístění pohonu)
zavření dveří
- odvézt a zajistit likvidaci veškerého odpadu a nečistot, které při provádění díla jeho činností vzniknou, a to ve všech dotčených prostorách budovy,
Ostatní informace:
Zhotovitel bude povinen na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu provádění díla udržovat pořádek a čistotu v místě plnění a jeho okolí a provést závěrečný úklid místa plnění a jeho okolí, pokud bude v souvislosti s prováděním díla znečištěno
Stavební práce budou probíhat za plného provozu objektu místa plnění. Dodavatel bude muset v maximální možné míře vyjít vstříc zadavateli, tak, aby stavební práce omezily osoby v objektu a činnost subjektů umístěných v objektu místa plnění co nejméně.
Cena uvedená v nabídce bude považována za konečnou.
Předmětem díla jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých dodavatel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, přičemž provedení těchto prací nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou ve smlouvě.

Podrobnosti k zakázce uvedeny v příloze - viz Výzva k podání nabídky

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 03.07.2018

Lhůta pro podání nabídek do: 24.07.2018 (09:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.