Veřená zakázka

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN JANA PALACHA 2 ZNOJMO I. ETAPA

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Jedná se o výměnu stávajících dřevěných oken za nová dřevěná: - označení dle PD 01 okna otevíravá dovnitř, dvoukřídlá, každé křídlo členěno na 2 tabulky, materiálem je masivní modřín, zasklení izolačním dvojsklem s matně bílým distančním rámečkem. Kombinovaná barevnost oken, v interiéru matně bílá, v exteriéru tmavě hnědá. Parapety štukové, venkovní + hydrofob. Nátěr. - označení dle PD 02-07 Okna otevíravá dovnitř, čtyřkřídlá, spodní křídla členěna na dvě tabulky, jedenkrát poutec, jedenkrát sloupek, materiálem je masivní modřín, zasklení izolačním dvojsklem s matně bílým distančním rámečkem. Kombinovaná barevnost oken, v interiéru matně bílá, v exteriéru tmavě hnědá. Parapet vnitřní masivní, dřevěný, modřínový, parapet venkovní – lokální opravy spádování, případná výměna, nový nátěr. Venkovní parapety zůstávají na místě. - repase vrat - označení dle PD V1 - Vrata budou předvedena v dílně v započaté repasi, včetně všech demontovaných částí kování, bude provedena průběžná fotodokumentace odstraňování nátěrů a nálezů nátěrů apod. - omítky - Opravy a doplnění omítek kolem parapetů. Doporučeny jsou materiály určené pro památkovou obnovu např. dle typových listů: FASO FV (plastické prvky fasády) + FASO 20V (fasáda / plocha). Je nutné zachovat jednotnou strukturu nových a starých omítek. Vzorky nových omítek budou před aplikací předloženy ke schválení. Opravy a doplnění omítek v interiérech (špalety). Všude budou doplněny odpovídající nátěry. Vzorky budou opět předloženy. Veškeré nesrovnalosti je nutné řešit se zpracovatelem PD v koordinaci s investorem. Všechny rozměry je nutné ověřit na místě samém zaměřením. Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu. Prohlídku na místě samém je možné předem dohodnout s Ing. Chobotem - tel: 733648180 Při práci musí být dodržen postup dle závazného stanoviska, které je součástí. Práce musí být ukončeny do 31.5.2023.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.01.2023