Veřená zakázka

Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO – A v Jičíně – stavební práce – ZD/19/421 - II.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45215100-8 - Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které spočívají ve výměně vnitřního vodovodu (studená voda, teplá voda, cirkulace), částí kanalizace a dalších stavebních pracích v Oblastní nemocnici Jičín (pavilony CH a H) dle projektových dokumentací pro provádění stavby, vypracovaných společností JZ projekt, s.r.o., se sídlem Dr. Vojtěcha 1955, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 28794257, zodpovědný projektant Ing. Jiří Zahradníček, ve znění pozdějších změn.

Stavební práce budou probíhat v Oblastní nemocnici Jičín („uživatel“) za plného provozu pavilonu H a pavilonu CH.

Podrobné vymezení činností, jež jsou součástí plnění veřejné zakázky, je blíže uvedeno v příloze č. 2 – Návrh smlouvy o dílo. Rozsah prací je současně vymezen projektovými dokumentacemi a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr (přílohy č. 5 a č. 6).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.10.2021