Veřená zakázka

Výměna oken a dveří vnitřního pláště v objektu Ministerstva kultury

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
45422100-2 - Dřevěné konstrukce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je výměna oken a dveří vnitřního pláště včetně jejich instalace a demontáže stávajících oken a dveří v objektu na adrese Milady Horákové 220/139, Praha 6. Jedná se o administrativní budovu Ministerstva kultury, která má 3 nadzemní podlaží a suterén. Řešený objekt je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. Okna a dveře budou vyrobena ze stejného druhu materiálu, ze kterého jsou vyrobena stávající okna a dveře, tj. borovice. Zadavatel dále požaduje okna splňující hodnotu tepelné prostupnosti v maximální hodnotě součinitele prostupu tepla Uw = 1,1 (W/m2.K) a dále statické a fyzikální požadavky na nová okna z hlediska současných platných ČSN. Předmět veřejné zakázky bude proveden v souladu s/se: i. Projektovou dokumentací; ii. Závazným stanoviskem a iii. Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru. Předmět plnění veřejné zakázky je dále specifikován v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je dále: a) Vyhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla a předání Zadavateli na elektronickém datovém médii, b) nastavení a seřízení oken po dobu trvání záruční doby, c) vytvoření závazného harmonogramu postupu prací (čl. II odst. 6 Návrhu smlouvy). Bliž informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.03.2023