Veřená zakázka

Výměna krovu a střešní krytiny na objektu č.p. 19 ve Velké Roudce

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

V rámci projektu se řeší výměna krovu nad objektem s č.p. 19 ve Velké Roudce. Jedná se obecní objekt, kde jedna část sloužící jako obecní výbor a druhá část jako kulturní dům s technickým zázemím. Objekt je jednopodlažní, částečně podsklepený, zastřešen složitou střechou převážně sedlového tvaru, která v části nad kulturním domem končí štítovou stěnou sousedního objektu a nad částí obecního výboru je ukončena valbou. Bývalá dvorní část, na které je dnes částečně zázemí pro kulturní dům je provedena pultová střecha o nízkém sklonu. Hřebeny obou částí jsou ve stejné výšce, liší se však výškovou úrovní okapu, kdy okap na části kulturního domu je cca o 80 cm výše. Mezi oběma částmi je proveden požární štít. U severovýchodní části objektu je provedena přístavba se schodištěm, zastřešenými sedlovou střechou, která se napojuje na ukončovací valbu. Hřeben sedlové střechy přístavby je cca o 3,25 m níže jak na zbylé části objektu. Hlavní vstup do části obecního výboru je ze severní strany, vstup do kulturního domu je z jihozápadu. Nový krov bude respektovat stávající tvar. Střešní krytina je navržena jako pálená střešní taška, na pultové části bude provedena povlaková krytina z měkčené PVC folie. Napojení na dopravní i technickou infrastrukturu a nakládání s dešťovými vodami se stavebními úpravami nezmění a bude řešeno stávajícím způsobem. Dále se v rámci projektu řeší udržovací práce stávajících stropních konstrukcí. Na základě provedených sond bylo zjištěno napadení dřevokazným hmyzem a houbami. Z provedených sond však nebylo v tuto chvíli možné zjistit přesný rozsah napadení. Pro tuto dokumentaci je uvažováno napadení na min. 70% dřevěných prvků. Požadované činnosti jsou popsány v přiložené projektové dokumentaci vč. jejího dodatku a specifikované ve výkazu výměr. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že stavba bude prováděna v blízkosti staré zástavby ve vlastnictví soukromých osob a je třeba zajistit nepoškození těchto nemovitostí.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.07.2024