Veřená zakázka

Výměna dopravních cest a technologie na VKS

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42417200-4 - Dopravníky,
51521000-0 - Instalace a montáž zemědělských strojů
Popis:

Předmětem zakázky jsou dodávky technologie výrobny krmných směsí (příjem, skladování, dávkování, šrotování, dávkování s mícháním premixů, dopravní cesty, doplňkové ocelové konstrukce, aspirace) a s tím spojené související stavební, demontážní/montážní práce včetně elektroinstalace a řídícího systému v rozsahu soupisu dodávek a prací, který je součástí dokumentace.

Předmět plnění mimo jiné zahrnuje:
- dodávku technologií a související montážní práce;
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení pracoviště (místa montáže/staveniště);
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu;
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- provedení přejímky díla;
- předložení všech předepsaných revizních zpráv, zkušebních protokolů, atestů a dokladů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.08.2022