Veřená zakázka

Výměna 16 kusů pneumatik na disku vozidel LOV IVECO

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Auto-moto, doprava ->  Přeprava a související služby
CPV kódy:
35412200-7 - Obrněná vozidla pro přepravu osob
Popis:

Jedná se o provedení výměny 16 kusů pneumatik 325/85 R16 s run flatem a centrálním huštěním. Cenový rozpis zakázky s požadovaným popisem služby je uveden v příloze č. 1 – cena požadované služby. Vyplněná příloha č.1 musí být spolu s vyplněným a statutárním orgánem podepsaným návrhem smlouvy součástí Vaší nabídky. Místem plnění jsou prostory vítězné společnosti. Poloha VÚ 2120 Pardubice, kasárna Semtín č.p. 188, GPS 50o 03´51´´ N,15o 43´52´´ E, . Termín provedení požadujeme do 60 kalendářních dní od data podpisu závazné smlouvy poslední smluvní stranou a v případě, že podléhá uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., po jejím zveřejnění v Registru smluv. Vaše nabídka musí obsahovat: kompletně vyplněnou přílohu 1 s rozpisem cen a odpověďmi na dané otázky a statutárním orgánem podepsaný a doplněný návrh smlouvy, doložit platný výpis z OR nebo ŽL na předmět zakázky ( ne starší 90 dní). V případě nevložení vyplněné a podepsané smlouvy, nebo nekompletně vyplněné přílohy1, nebude Vaše nabídka hodnocena. Vámi nabídnutá cena bude cenou maximální a neměnnou. Návrhy a stížnosti zhotovitele lze uplatnit dle Všeobecných obchodních podmínek na profilu zadavatele NEN. V případě nevložení kvalifikačních předpokladů budete vyzváni cestou NEN k jejich doplnění. Požadujeme záruku na opravu 6 měsíců, na nové ND 2 roky. Reklamace budou řešeny v prostorech zhotovitele, náklady na dopravu hradí zhotovitel. V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu. V technických dotazech kontaktujte nrtm. Pavla Rozkovce tel. 728 186 386. Příloha č. 1- Cena požadované služby. Tato příloha je součástí smlouvy. Vyplněnou přílohu č. 1 vložte do Vaší nabídky. Cena uvedená ve Specifikaci je konečná a musí být shodná s cenou uvedenou ve smlouvě a cenou soutěžní ( uvedenou v NEN). Nevložení této specifikace do nabídky bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Smlouva slouží, jako informace o smluvních podmínkách a je nutné ji vyplnit, podepsat (statutárním orgánem, jednatelem, v případě, že máte elektronický podpis můžete jej použít) a přiložit k cenové nabídce uchazeče při podání nabídky! Pokud podepíše návrh smlouvy zplnomocněná osoba, požadujeme k nabídce přiložit plnou moc. Cena uvedená ve smlouvě musí být shodná s cenou soutěžní uvedenou v NEN !. V případě připomínek ke smluvním podmínkám je možno tyto doplnit do návrhu smlouvy. Nejedná se o závaznou smlouvu. Závazná smlouva bude vložena zadavatelem po „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“. Upozornění!!!: Závazná smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou (statutárním orgánem) nebo zplnomocněnou osobou. V případě nevložení vyplněné smlouvy bude Vaše nabídka vyřazena z hodnocení. Nedílnou součástí smlouvy je příloha 1.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.09.2021