Veřená zakázka

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výkon inženýrské a investorské činnosti a koordinátora BOZP při realizaci stavby při realizaci stavby „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách (viz Zadávací dokumentace). Předmětem dozorovaných stavebních prací je kompletní rekonstrukce objektu. Rekonstrukci střechy, fasády objektu vč. výměny oken, úpravu vnitřních dispozic, nové rozvody vody, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, otopné soustavy, úpravy sklepních prostor včetně odizolování objektu s cílem odstranění vlhkosti, zpevněné plochy kolem objektu. Součástí stavebních úprav je také zřízení nového osobního výtahu. Předpokládané náklady stavby dle zpracované projektové dokumentace: 37.720.101 Kč bez DPH. Zadavatel předpokládá, že veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“, reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009106 (dále jen „projekt“), spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů, prostřednictvím Operačního programu Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“). Podrobné požadavky a informace k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou obsaženy v souboru označeném „Zadávací dokumentace.zip“, který je k dispozici na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.07.2021