Veřená zakázka

Výkon technického dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je inženýrská a investorská činnost včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“, a to v těchto částech: • při realizaci stavební části (“stavba”), • při realizaci gastro zařízení - catering, • při realizaci interiéru, • při realizaci přeložek, • při realizaci náhradní výsadby, • při realizaci zahradního mobiliáře. Část „Stavba“ zahrnuje: SO 01-A Stavební úpravy nástavba stávajícího objektu Máchova: Stávající objekt bude zanechán, podkrovní podlaží s výjimkou výtahu bude odstraněno a nahrazeno novou moderní nádstavbou s plochou střechou. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem a budou provedeny další práce jako je výměna oken, dveří, vzduchotechnika, zdravotechnika, vytápění atd. SO 01-B Přístavba objektu Máchova: Objekt bude vybudován na místě stávajícího spojovacího krčku, jako 4podlažní budova s plochou střechou a pochůzí terasou. Objekt výškově navazuje na stávající objekt Máchova tak, aby byla dodržena bezbariérovost. SO 01-C Přístavba spojovací chodby objektu Máchova: Objekt je navržen jako součást novostavby. Objekt propojuje všechny budovy v areálu Domov Duha. Jedná se o krytý spojovací koridor přístupný z druhého nadzemního podlaží objektu SO 01 - B, který je propojen s objektem nacházející se na severní části pozemku - stávající objekt Bezručova. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách (viz Zadávací dokumentace). Předpokládané náklady stavební části: 175 324 812,67 Kč bez DPH Předpokládané náklady gastro zařízení – catering: 2 429 700 Kč bez DPH Předpokládané náklady interiéru: 14 238 800 Kč bez DPH Předpokládané náklady náhradní výsadby: 932 880 Kč bez DPH Předpokládané náklady přeložek: 559 025 Kč bez DPH Předpokládané náklady zahradního mobiliáře: 1 406 520 Kč bez DPH Předmět plnění je součástí projektu spolufinancovaného v rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022“, vyhlašovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podrobné požadavky a informace k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou obsaženy v souboru označeném „Zadávací dokumentace.zip“, který je k dispozici na profilu zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.05.2022