Veřená zakázka

Výkon TDS, BOZP a IČ Zámek Nová Horka - dobudování infrastruktury III.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výkon inženýrské a investorské činnosti včetně výkonu TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Zámek Nová Horka - dobudování infrastruktury III.“ Stavba má dvě části: 1. ČÁST – ZÁMEK NOVÁ HÓRKA – NOVÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, ZÁMECKÝ PARK A OHRADNÍ ZEĎ 2. ČÁST – ZÁMEK NOVÁ HORKA – ÚPRAVA AREÁLOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH A ZÁMECKÝCH PARTIER Stavba bude realizována jako celek. Stavba je rozdělena na stavební objekty: SO 01 Stávající objekt, vč. přístavby pokladny (1.část) SO 02 Parkoviště, vč. příjezdové a obslužné komunikace (1.část) SO 02.1 zpevněné plochy SO 02.2 Odvodnění SO 02.3 Přeložka vodovodu SO 02.4 Osvětlení areálu SO 03 Demolice stávajícího objektu (1.část) SO 04 Oprava jižní ohradní zdi, vč. železné brány a nově navržené brány (2.část) SO 05 Oprava západní ohradní zdi, vč. železné brány (1.část) Cílem stavby a veškerých prací je provést rekonstrukci stávajících objektů. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu muzea Nová Horka, vč. přístavby pokladny, nová příjezdová komunikace a parkoviště, zámecký park a ohradní zeď, úprava areálových zpevněných ploch a zámeckých parter. Stávající objekt je dvoupodlažní, zděný a je zastřešen valbovou střechou, přičemž nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov. Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu spočívající v dispozičních úpravách, budou provedeny nové podlahy, omítky, podhledy, stávající objekt bude zateplen. Bude provedena výměna oken a dveří. Stávající konstrukce krovu zůstane zachována, bude vyměněna střešní krytina vč. bednění. Přístavba pokladny bude provedena jako zděná. Dále je řešena nová veřejně přístupná účelová komunikace, parkoviště pro osobní automobily, parkovací stání pro autobusy, zpevněné plochy okolo rekonstruovaného objektu a chodníky. Všechny tyto plochy jsou zde navrženy z důvodu toho, aby byl zpřístupněn zámek Nová Horka veřejnosti. Na parkovišti je navrženo 23 kolmých parkovacích stání, z nichž 2 stání jsou určeny pro zdravotně handicapované občany. Dále je v lokalitě z důvodu požadavku HZS MSK v rámci projektu navržen pojížděný chodník, který je navržen o konstrukci umožňující pojezd pro vozidla HZS. Nově navržené plochy jsou v koordinaci se související stavbou „Infrastruktura Nová Horka“ na kterou se tento projekt napojuje. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách (viz Zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.11.2021