Veřená zakázka

Výkon TDS a BOZP při realizaci stavby „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322100-2 - Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace“ včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj „EFRR“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu po období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“), Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách (viz Zadávací dokumentace). V případě zájmu o prohlídku místa plnění se zájemci přihlásí e-mailem na adresu: jana.zelnickova@msk.cz nejpozději do 9. 10. 2020 do 12:00 hodin. V případě, že se zájemci na prohlídku přihlásí, prohlídka místa plnění se bude konat dne 12. 10. 2020, sraz zájemců bude v 10 hodin před vchodem do budovy na adrese Opavská 254, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem. V případě, že se zájemci do výše uvedené doby na prohlídku nepřihlásí, zadavatel prohlídku místa plnění nebude organizovat. Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů s místem budoucího plnění. Prohlídka místa plnění neslouží k poskytnutí odpovědí na dotazy dodavatelů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.10.2020